wierzytelności  dług  kancelarie adwokackie
 kancelarie podatkowe usługi prawne  doradztwo prawne sprawy upadłościowe
prawo własności przemysłowej postępowanie spadkowe dzierżawa przepis prawa


Kancelaria Adwokacka  od 20 lat  zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy prawnej na obszarze całej Polski dla osób fizycznych i innych podmiotów, na przykład przedsiębiorców, spółek, spółdzielni, zakładów budżetowych gmin, szkół i przedsiębiorstw państwowych. Kancelaria nie jest firmą windykacyjną lub kancelarią odszkodowawczą, które nie podlegają żadnej kontroli organów adwokatury lub ministerstwa sprawiedliwości i nie świadczą pomocy prawnej. Kancelaria korzysta z pomocy specjalistów z różnych dziedzin i tłumaczy. Zapewnia szeroki zakres pomocy prawnej. W szczególności mamy duże doświadczenie w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi od sprawców  i firm ubezpieczeniowych oraz odszkodowań za błędy lekarskie Zajmujemy się  sprawami pracowniczymi, gospodarczymi, karnymi, rodzinnymi (rozwody), podziałami majątków małżonków i spółek, a także sprawami spadkowymi oraz lokalowymi (grunty i inwestycje). Kancelaria w sposób bardzo skuteczny zajmuje się windykacją należności od dłużników. Nadto  zajmuje się naruszeniami praw autorskich i dóbr osobistych w internecie.

Zakres usług adwokackich obejmuje również reprezentowanie Klientów i ich interesów prawnych przed zagranicznymi firmami ubezpieczeniowymi. Adwokat Paweł Bubnowski pomaga prowadzić zagraniczne spory sądowe, w szczególności w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W odróżnieniu od firm windykacyjnych i odszkodowawczych zapewniamy jasne zasady ustalania wynagrodzeń, działanie w oparciu o zasady etyki adwokackiej, szybkość działania oraz pełną dyskrecję i poszanowanie interesów naszych Klientów.

Założyciel kancelarii adwokat Paweł Bubnowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu.  Po odbyciu 4 letniej aplikacji adwokackiej pod patronatem  posła na Sejm X Kadencji i Sędziego Trybunału Stanu Wojciecha Gryczewskiego w 1997 roku zdał egzamin adwokacki i został wpisany w dniu 26 czerwca 1997 roku na listę adwokatów Olsztyńskiej Izby Adwokackiej - numer wpisu OLS/adw/22.        testamentzachówekreferendarz sądowy kurator sądowy
projekt i wykonanie olsztyn.com.pl 2007 © Kancelaria adwokacka